PRINT.ed#4

Download catalogue: PRINTed_2018_digital

PRINT.ed#4

21 abril 2018 de 11h-20h a Espai Barra de Ferro, Barra de Ferro 2, 08003 Barcelona

PRINT.ed es proposa com a una fira de petit format dedicada a l’àmbit de les publicacions singulars, entenent com a tals tota mena de treballs d’edició on s’especula al voltant de la idea de llibre en el seu sentit més ampli.

La quarta edició de PRINT.ed tindrà lloc el dissabte 21 d’abril, d’11h a 20h, a l’Espai cultural EINA Barra de Ferro.

L’objectiu és oferir als participants un esdeveniment i un context interdisciplinar, des d’on comunicar-se mútuament i amb el públic, donant alhora sortida, de manera professional, al producte de les especulacions generades de portes endins. Establir ponts i provocar encreuaments i encontres ens enriqueix i genera un teixit d’interessos comuns que s’ha d’expandir a través d’aquests contactes, més enllà dels centres de producció.

PRINT.ed es genera des d’un entorn acadèmic, amb la idea de generar vincles entre diversos centres educatius d’arreu del món on es desenvolupin activitats formatives relacionades amb la impressió, l’edició i el disseny.

També persegueix generar continguts i activar dinàmiques productives i, en aquest sentit, proposa activitats que poden anar des de la marató de impressions realitzada en paral·lel a la segona edició (24 hours printing people) als tallers conduïts per artistes convidats o centres de producció.

Aquest any hi participen: London South Bank University / University of Leeds (UK) / Wild Pansy Press / University for the Creative Arts. Canterbury. Kent (UK) / Llotja Escola Superior de Disseny i Art / Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona / Metàfora. Barcelona / EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (Adscrit a la UAB).

També hi col·laboren: Jan Barceló / Do the print

21 April, from 11am-8pm, Espai Barra de Ferro, Barra de Ferro 2, 08003 Barcelona

PRINT.ed aims to be a small-format fair devoted to the field of singular publications, which are taken to mean all kinds of published works that offer speculation about the idea of the book in its broadest sense.

The fourth edition of PRINT.ed will be on Saturday 21 April, from 11 am to 8 pm, at the EINA Barra de Ferro Arts Centre.

The aim is to offer participants an event and an interdisciplinary setting from which to communicate with each other and with the public, also providing a professional opportunity for the product of speculations created behind closed doors. Establishing bridges and inviting crossovers enriches us and generates a framework of common interests that should be expanded through these contacts, outside the production centres.

PRINT.ed is generated within an academic environment, with the idea of creating links between different centres of education worldwide in which to develop educational activities related to printing, publishing and design.

It also seeks to generate content and activate productive dynamics and, in this sense, it proposes activities that can range from the printing marathon carried out parallel to the second edition (24-hour printing people) to the workshops led by guest artists or production centres.

Taking part this year are: London South Bank University / University of Leeds (UK) / Wild Pansy Press / University for the Creative Arts. Canterbury. Kent (UK) / Llotja Escola Superior de Disseny i Art / Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barcelona / Metàfora. Barcelona / EINA. Centre Universitari de Disseny i Art de Barcelona (Adscrit a la UAB).

Also collaborating are: Jan Barceló / Do the print

PRINTed_2018_digital