el gest més simple

Les imatges de manifestacions veïnals del districte de Sant Martí, a Barcelona, són el punt de partida per a pensar la gestualitat dels cossos en moments de ruptura. Cadascun dels dibuixos es converteix en estudi d’aquests moviments mínims, gestos o accions que componen un cos polític capaç de fer-se visible i ocupar l’espai públic, més enllà de les seves reivindicacions i lluites concretes.

Aquesta publicació és l’acumulació d’alguns dels gestos que vam observar a les fotografies originals i que van despertar en nosaltres una altra manera d’entendre allò polític. L’ordre de les imatges és una coreografia on vam imaginar com els cossos es van moure durant les protestes d’aquelles dècades i com els gestos estaven enllaçats els uns als altres. És, a la vegada, una invitació a que puguis fer la teva pròpia coreografia, fent emergir noves relacions entre cossos, gestos i reivindicacions.

/

The images of neighborhood manifestations from the district of Sant Martí, in Barcelona, are the starting point to think about body gestures at moments of rupture. Each one of the drawings becomes a study of these minimal movements, gestures or actions that make up a political body able to become visible and occupy the public space, beyond their concrete demands and struggles.

el gest més simple is the accumulation of some of the gestures that we observed in the original photographs and that aroused in us another way of understanding the political scenario. The order of the images is a choreography where we imagined how bodies moved during the protests of the last decades and how the gestures were linked to each other. It is, at the same time, an invitation to the reader,  to create your own choreography, creating new relationships between bodies, gestures and demands.

Maria Pipla, Mònica Ruiz

GMSF1GMSF2GMSF3GMSF4GMSF6GMSF7GMSF8GMSF9

One thought on “el gest més simple

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s