El fin del mundo

Anna Andorrà, Mariam Koraichi, Mònica Ruiz

El fin del mundo és un projecte de llibre d’artista desplegable. A partir de la correlació de tres àmbits, la religió, l’astronomia i la cartografia, volíem realitzar una reinterpretació, a partir de fets i corrents de pensament actuals, depossibles escenaris futurs de la fi de la civilització humana.

Aquest és un projecte a tres veus, cada una relacionada a cada una de nosaltres i les nostres pròpies creences i coneixements. És, en darrer terme, una invitació a reflexionar sobre el concepte del “fi d’una era” i si aquesta etapa, per les circumstàncies que es viuen arreu del món (l’Escalfament Global, la Guerra de Síria o la tragèdia a les fronteresd’Europa envers els refugiats), ja pot haver-se iniciat.

/

El fin del mundo is a foldable artist’s book. Based on the correlation of three domains, religion, astronomy and cartography, we wanted to reinterpret, from current facts and currents of thought, predicted future scenarios of the end of human civilization.

This is a three-way project, each one related to each one of the makers, to our own beliefs and knowledge. It is, ultimately, an invitation to reflect on the concept of the “end of an era” and whether this final stage, due to the circumstances of the planet we live in (Global Warming, the Syrian War or the tragedy of refugees at the frontiers of Europe, etc. ), may have already begun.

 

IMG_0118IMG_0124IMG_0133IMG_0190IMG_0202 (1)IMG_0252IMG_0212

One thought on “El fin del mundo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s