Art de l’orgasme

Silvia Clotet, Carla Cuba, Clara Faner, Teresa Roig, Maria Subirana

Com ha estat el nostre últim orgasme? Quant de temps dediquem a pensar i expressar com són les nostres relacions sexuals o les nostres masturbacions? El plaer femení en el sexe segueix essent, encara, un tema tabú a la nostra societat.
Per això, volem parlar-ne. Que les dones gaudim del sexe. Que és una part més de la nostra vida. Que per naturalesa som orgàsmiques i tenim un òrgan només pel nostre plaer. Que tenim orgasmes, els sentim, els gaudim i ens agraden.
Hem creat L’Art de l’Orgasme per a contribuir en la visibilització del nostre plaer. En aquesta publicació reinterpretem i fem una proposta de la quarta part del llibre d’Ovidi d’Arts Amatòria, que parla de la seducció i el sexe entre homes i dones. En la publicació parlem de l’orgasme femení tal com ho fa Eva Ensler en un capítol de The Vagina monologues. Hem preguntat a cinquanta dones pel seu últim orgasme demanant que relacionin les sensacions que han experimentat amb els cinc sentits, com ho feien les explicacions del Kamasutra de Vatsyayana.
Recollim la veu, olor, gust i forma de trenta orgasmes, tots de dones diferents. Els dibuixos que hem fet, són interpretacions pròpies de les seves respostes.
Tot per manifestar que els orgasmes femenins existeixen i es gaudeixen.

Tècnica: Serigrafia
Barra de ferro, EINA
2018
Edició de 10

 

The Art of Orgasm

What was our last orgasm like? How much time do we dedicate to thinking and talking about our sexual relationships or our masturbations? Female enjoyment of sex is still a taboo in our society.
This is why we want to talk about it. About how women enjoy sex. How it is another part of our lives. How by nature we are orgasmic and  have an organ just for our pleasure. How we have orgasms, we feel them, we enjoy them and like them.
We have created The Art of Orgasm to contribute to the visibility of our pleasure. In this publication we reinterpret and make a proposal of the fourth part of Ovid’s book of Arts Amatoria, which talks about the seduction and sex between men and women. In the publication we talk about female orgasms,  as Eva Ensler does in a chapter of The Vagina Monologues. We asked fifty women about their most recent orgasm asking them to relate the sensations they have experienced with the five senses, as the explanations of Kamasutra by Vatsyayana did.
We gather together the voices, smells, taste and shape of thirty orgasms, all of different women. The drawings we have made are their own interpretations of their answers.
All to show that female orgasms exist and are enjoyed.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s