Wandering through the Subconscious

Clàudia Vilanova

El subconscient és un món misteriós, indesxifrable i infinit que es troba en cada individu i és alterat amb el contacte extern d’altres individus.

Partint del test de Rorschach, Wandering through the Subconscious recrea aquest món del nostre interior que capta l’atenció de l’espectador, fent-li sentir certes sensacions i experiències sense que es doni compte. Compost per tres apartats, aquest llibre d’artista passa primer pel test de Rorschach, ja testejat en tres estudiants de disseny. Després pel segon apartat on es recrea un nou test a partir de les imatges que s’han donat en els resultats del test anterior i del qual el propietari del llibre haurà de testejar-lo a altres persones, o a si mateix, i crear l’últim apartat que seria el seu propi test. La idea és que es formi una cadena infinita mentre passegem pel subconscient.

  • Edició de 4 llibres
  • Tècniques d’estampació: impressió digital, serigrafia i fotolitografia.

 

This slideshow requires JavaScript.

The subconscious is an infinite, mysterious world inside every individual that changes to the contact of other individuals.

Parting from the Rorschach test, Wandering through the Subconscious recreates this inner world of us that gets the attention of the viewers, making them feel specific kinds of sensations and experiences inadvertently. Composed of three sections, this artist book goes first through the Rorschach test, already tested to three design students. After, the second section where it shows a new test created from the images of the results of the previous test and which the owner of the book will need to test it to other people, or themselves, and create the last section, their own test. The idea is to create an infinite chain while we wander through the subconscious.

  • Edition of 4 books
  • Techniques: digital print, serigraphy and photolithography.
Advertisements