OBJECTUAL

SONY DSCSONY DSCSONY DSCSONY DSC

Objectual és una reinterpretació del Codex Mendoza: quatre individus explicats a través dels seus objetes quotidians, sota una formalització inspirada en el material didàctic escolar.
Objectual is a reinterpretation of the Codex Mendoza: four individuals described by their everyday belongings, in a formal presentantion wich recalls educational materials.
Berta Fontboté, Naiara Garcia, Alba Moreno
Exemplar únic
Impressió digital Barcelona, abril 2015
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s