AFFECTUM

EL MEU LLIBRE

Creació d’un llibre que representarà diferents estats d’ànim i sentiments. La finalitat es arribar a crear un llibre on es pugui mostrar aquets valors.

Mitjançant visió i tacte. La visió es representarà mitjançant el color i una paraula que posteriorment es convertirà en una frase. I el tacte estarà representat pel material del suport. Aquet es paper de 90 gr.

1a edició

Barra de ferro, Barcelona 2015

MY BOOK

The creation of my book represents a different types of feeling. The object is to create a book where the valuation can be shown.

This si done by touching and visualising. By seeing it, it represents colour and a word that afterwards is changed into a sentence. Touching it will be represented with the touch of the paper or material. This one is a paper to 90 gr.

1st edition

Barra de ferro, Barcelona 2015 IMG_20150422_131524IMG_20150422_131602

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s